Przestrzeń Muzealna Witolda Gombrowicza

Nowy Motyw

Projekt plastyczny ekspozycji stałej
Willa Alexandrine, Vence, Francja


projekt: Adam Orlewicz;
współpraca: Ewelina Jezierska, Jakub Oleksiński, Anna Idzikowska;
koordynacja produkcji: Ewa Mazur, Marcin Trudzik;
znak graficzny, typografia: Łukasz Kamieniak;
skład: Hubert Karasiewicz;

kurator ekspozycji: Jolanta Pol;
realizacja: Wexpol Jacek Lewandowski;
realizacja na zlecenie: Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
otwarcie ekspozycji 19 września 2017 r.

Projekt opiera się na wprowadzeniu przestrzennych, głównie szklanych, lustrzanych i podświetlanych elementów, które mają za zadanie wplatać wizerunki Gombrowicza w przestrzeń zabytkowej klatki schodowej i trzech pokoi dawnego mieszkania pisarza. Elementy ekspozycji są nośnikiem reprodukcji fotograficznych i obudową dla projekcji multimedialnych sprzężonych z wielojęzycznym audioprzewodnikiem.

Ekspozycja pokazuje skomplikowaną i wieloznaczną osobowość Witolda Gombrowicza, polskiego pisarza burzącego święte ideały i zastałe stereotypy myślowe. Poprzez wybrane cytaty został ukazany Gombrowicz, który wprowadza nas w świat swoich myśli, odkrywa, wyjaśnia i tłumaczy tajniki własnego pisarstwa. Zmusza widza do nabrania dystansu i podjęcia wspólnej z nim „gry” przeciwko stadnej mitologii, w obronie prawa jednostki. Intencją autorów wystawy nie jest zaprezentowanie gotowej sylwetki pisarza, lecz umożliwienie widzom wejścia w interakcję z Gombrowiczem, prowokowanie do własnych przemyśleń.

fot. © Adam Orlewicz