Ewa Mazur

Nowy Motyw
Ewa Mazur

Historyk, redaktor, researcher, absolwentka Instytutu Historycznego UW. Od ponad dziesięciu lat związana z wystawiennictwem jako koordynator projektów i kurator. Współpracowała z samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, placówkami dyplomatycznymi przy kilkudziesięciu wystawach prezentowanych w kraju i za granicą. Przez wiele lat związana z warszawskim Domem Spotkań z Historią. Jednym z jej najważniejszych wyzwań zawodowych była praca nad koncepcją i projektem ekspozycji stałej Muzeum Historii Polski. W pracy nad wystawą lubi działania zespołowe i twórcze podejście.